Szkolenia i kursy Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie

Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie powstało w 1996 roku w wyniku reformy polskiego systemu edukacji. Centrum, wraz z podobnymi instytucjami w innych miastach, tworzy na terenie Polski sieć placówek edukacyjnych, udostępniających pracownie zawodowe oraz wykwalifikowaną kadrę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, dla potrzeb edukacji zawodowej

Oferujemy osobom dorosłym Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w następujących branżach i zawodach:
– branża administracyjno-usługowa (stolarz)
– branża budowlana (cieśla, dekarz, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury)
– branża elektryczna/mechatroniczna (elektromechanik, elektryk, monter – elektronik, monter – mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik)
– branża mechaniczna (blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych)
– branża rolniczo-leśna z ochroną środowiska (technik architektury krajobrazu)

Oferujemy kursy zawodowe w zakresie spawania w następujących metodach: elektrodą otuloną (111); MIG (131), MAG (135), TIG (141), spawania gazowego (311)

Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców poszukujących szkoleń dla swoich pracowników


Posiadamy Znak jakości Małopolskich Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) przyznawany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie nr 118/2014